Gudstjenester

August - September

Søndag 21. august

13. søndag efter trinitatis

Vetterslev 14.00 Bente Lybecker

Sommerfest i præstegårdshaven


Torsdag 25. august

Aftengudstjeneste

Vetterslev 19.00 Bente Lybecker

Konfirmandindskrivning


Søndag 28. august

14. søndag efter trinitatis

Høm 10.30 Bente Lybecker

Kirkekaffe


Torsdag 1. september

Aftengudstjeneste

Høm 19.00 Bente Lybecker


Søndag 4. september

15. søndag efter trinitatis

Ingen gudstjenester


Søndag 11. september

16. søndag efter trinitatis

Vetterslev 09.00 Lisbeth Lundbech
Særlige arrangementer

Kirkekaffe

 

Kirkekaffen er godt i gang. Det er rigtig hyggeligt at have en stund sammen efter gudstjenesten til at snakke sammen inden søndagen går videre med alverdens gøremål. Vi søger stadig frivillige, der har lyst til at stå for at lave kaffe. Det fremgår af gudstjenestelisten, på hvilke søndage der er kirke-kaffe, så hvis I måtte have lyst, så ring endelig til menighedsrådsmedlem Jan Koue Larsen på tlf. 22 30 30 11, og meld jer til.

 Sommerfest

Sommerfest i præstegårdshaven

Søndag den 21. august afholdes den årlige sommer-fest i præstegårdshaven.

Menighedsrådet indbyder igen til den årlige sommerfest i præstegårdshaven. Traditionen tro starter vi med en kort familiegudstjeneste i Vetter-slev Kirke kl. 14.00 og derefter er der kaffebord og spillemænd, hyggesnak, leg og underholdning i haven.

Til aften tænder vi grillene, og der kan købes mad og drikke til rimelige priser. Alle er velkomne – så kom til en hyggelig eftermiddag med venner, naboer, børn og børnebørn - vi glæder os til at se jer til en dejlig dag i haven.